Tekijän todistusblogi

Elämää Jeesuksessa Kristuksessa, todistuksia Hänen ihmeellisestä voimastaan ja kamppailua Totuuden puolesta kaikilla elämän alueilla.

Saturday, November 1, 2008

Elokuvien ja televisio-ohjelmien luoma todellisuus

Olin ennen uskoontuloani innokas television ja elokuvien katselija. K atselin kaikki ”hyvät toimintaelokuvat” mitä tuli, joko elokuvateattereissa, videolta tai televisiosta (viikottain, joskus jopa useita päivässä), se on monille aivan normaalia elämää tänäkin päivänä. Normaalia, mutta hyödyllistä tai järkevää, onkin toinen juttu...

No, tarina jatkuu... Aloin vuonna 2002 kirjoittamaan ylös elokuvien nimiä mitä katselimme tuoreen vaimoni kanssa yhdessä. Vuodelta 2002 listaan kertyi 20 elokuvan nimet, joukossa mm. Isku Mogadishuun, Matrix, Kiss of the Dragon, Star Wars 2, Spider Man, Gladiator, jne.

Vuonna 2003 alkuvuodesta Etelä-Amerikassa, Jumala kosketti minua (ja vaimoani) väkevästi ja Pyhän Hengen vaikutuksesta, Jumalan tahdon mukaisesta pyhityselämästä tuli todellisuutta meissä. Listaan kertyi vain kaksi elokuvaa, toinen niistä arveluttava ”XXX”, ja toinen kesy ”El Crimen del Padre Amaro” (isä amaron rikos). Vuonna 2004 näimme vain ”The Day After Tomorrow:n”, vuosina 2005-2008 (nyt) listassa on vain joitakin kristillisiä elokuvia, ja niitäkin vain kourallinen. Mitä elokuvien katselemiselleni oikein tapahtui?!?!?


Tiedän millainen ihminen olin silloin kun elokuvien katseleminen oli osa elämääni ja millainen olen nyt. Arvopohjani ja ajatusmaailmani on kokenut täydellisen muutoksen! Parempaan!

En nyt kirjoita todistusta omasta elämästäni, vaan haluaisin pohtia elokuvien ja tv-ohjelmien ja sarjojen muodostamaa maailmankuvaa yleensäkin meissä ihmisissä.

On helppo sanoa että ”elokuvilla ei ole vaikutusta minuun, ne ovat vain harmitonta ajanvietettä” tai että ”niistä on jopa hyötyä, olen oppinut paljon niitä katselemalla”. Raskain sydämin totean nyt ja uskon todeksi että haluamme sitä tai emme, elokuvat muokkaavat ”sisäistä ihmistämme”, psyykettä; arvopohjaa, etiikkaa, moraalia, ajatusmaailmaa, käytöstapoja, puhetapaa, tunteita,... Jatkuvan moraalittoman toiminnan normaalina hyväksyttävänä toimintana esittäminen nakertaa omaa moraalikäsitystämme. Tunnettu faktahan on se että ”seura tekee kaltaisekseen”. Jos vietät paljon aikaa moraalittomassa seurassa esim. vapaata seksiä, pettämistä, homoutta, alkoholi- ja tupakan käyttöä, tappamista, kiroilua, noituutta, ”väärää ajankäyttöä”, itsekkyyttä, ylpeyttä, piittaamattomuutta, rikoksia, valehtelua, julmuutta, itsetuhoisuutta, tms. -ihannoivien elokuvien seurassa (”ihannoiva” ei välttämättä kannusta näihin, mutta esittää niiden harjoittamisen ei tuomittavassa, hyväksyvässä, ilmapiirissä).

Tiedän että etenkin monet nykyajan nuoret katselevat valtavasti elokuvia. Niinpä, surullisella tavalla, monista heistä on tullut ”henkisesti järkkyneitä” ihmisiä, joiden arvomaailma ja maailmankuva perustuu elokuvien muovaamaan todellisuuteen. Tiedän tämän, olin itse samanlainen. Nyt olen päässyt niistä irti. Ellen olisi lakannut niiden katselua, olisinko tässä siunatussa tilanteessa nyt, ”Jumalan yli ymmärryksen käyvän rauhan” omistajana? En tiedä, mutta sen tiedän että Jumala on kutsunut omansa pyhitykseen, tämä sanotaan selvästi Uudessa Testamentissa. Kukin uskoansa todeksi elävä kristitty voi miettiä itsekseen sopiiko moraalittomien elokuvien tai televisio-ohjelmien katselu pyhityselämään tai tähän kehoitukseen: ”Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.”(1Kor.10:31) Jos ottaa pyhityselämän tosissaan, se ei ole lakihenkisyyttä, vaan aitoa kristinuskoa. Tottelevaisuus tuo siunausta. Jumalan tahdon tie on aina paras tie, armo ja rauha lisääntyvät sitä mukaa kun luovutamme elämäämme Hänelle.


Monet ateistit ovat vakuutelleet minulle että ihmisen ei tarvitse olla kristitty että hänellä olisi korkea moraali. Tämä on totta. Kenen tahansa, kristityn ja ei-kristityn olisi syytä välttää vahingollisia elokuvia. Jatkuva väkivallan katseleminen kovettaa sydämen. Elokuvat vaikuttavat uniin. Ne saavat ihmisen koukkuun. Haluatko sinä elää ”koukussa”, vai vapaana? Voiko joku tosissaan haluta tätä?! Valitsetko moraalittomuuden ja oman tahdon tien, vai valitsetko ikiaikaisen viisauden? On hyvä elää viisaasti, sillä jokainen joutuu tekemään tilin elämästään kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Vain Jeesuksen Kristuksen veri ja kuuliainen elämä vapauttaa meidät synnistä! Jos suostumme Hänen suunnitelmiinsa, Hän on luvannut olla kanssamme elämämme jokaisena päivänä! Et jää yksin! Tule!


Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home