Ei kun tarkoitinkin

En usko Jumalaan/Jeesukseen, enkä hyväksy Häntä Herrakseni

EVVK, en halua puhua koko aiheesta, herättää minussa kielteisiä tunteita

KRISTITYN VALVOMINEN LOPUNAJAN YHTEISKUNNASSA

Miten välttää luopumus?

Kirjoittanut Toni Arias (uudistettu versio 14.2.10)

Johdanto

Jos olet tehnyt tämän äärimmäisen tärkeän ja viisaan ratkaisun, antanut elämäsi ohjat Herralle Jeshualle (mielestäni nimiä ei pitäisi kääntää, siksi käytän tällä sivulla "Jeesuksesta" nimeä Jeshua), Hänelle joka on "tie, totuus ja elämä"(Joh.14:6), Hänelle joka on "Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas" (Jes.9:5), onnittelut, ole siunattu, veljeni, mutta pelastus ei ole menneisyydessä tehty ratkaisu, vaan meidän on valvottava uskossamme loppuun asti, ja lopunajat ovat totisesti käsillä joten "Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit."(1.Tess.5:6)

Tämä artikkeli on kirjoitettu ohjeeksi, rohkaisuksi ja kehoitukseksi lopunaikojen Jeshuan seuraajille. Ajat ovat silloin vaikeat, koska yhteiskunta on "kuten Nooan päivinä", eli maa on täynnä väkivaltaa ja ihmisten ajatukset ovat kaikenaikaa pahat. Silloin ihmiset ovat "itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia"(2.Tim.3:2-4).

Huomaa että tässä ei ole nyt kyse siitä mitä jonkun pitäisi tehdä pelastuakseen, koska "Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat."(Room.8:1) vaan tarkoitus on avata jo uskossa olevien silmiä näkemään joitakin vaaroja joita kristityn elämässä on tänä päivänä, vahvistaa yhteistä uskoamme ja kannustaa elämään Jumalalle otollista elämää. Tämä on Raamatullista, ja se on omaksi parhaaksemme.


Raamatun mukaan lopunaikoina ihmiset ovat mm. "hillittömiä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia....". Kuvassa gay-paraati New Orleansissa.

"Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta." (2.Kor.13:5)

Muistin virkistämiseksi käykäämme tässä ohessa läpi joitakin kristillisen uskon perusasioita. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää että usko Jeshuaan ei ole uskonto käskyineen ja säädöksineen joita sitten omassa voimassa pelolla ja vavistuksella yritetään noudattaa (kuten esim. Islam), vaan kyseessä on rakkaussuhde elävään persoonaan, Jumalaan, ja mikä parasta, Hän tulee Pyhän Henkensä kautta meihin asumaan ja on kanssamme ja auttaa meitä elämään Hänen tahdossaan. Tämä ei kuitenkaan ole automaattista vaan vaatii meiltä kuuliaisuutta Raamatun yksinkertaisille ja kevyille käskyille.

Ehkä jotkin sivulla esitetyt kommentit kuulostavat kovilta tai "lahkolaisilta", mutta katsopa mitä Jeshua, meidän Herramme, sanoi: "Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on." (Mt.5:48) Tämän on oltava tavoite, koska "emme saa mukautua tämän maailmanajan mukaan, vaan on muututtava mielemme uudistuksen kautta, tutkiaksemme, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." (kts. Room.12:2) Tämä on jatkuva prosessi joka jatkuu läpi elämän.

Hyvä uutinen on se että "Tooran vanhurskauden vaatimus" (Room.8:4) on täytetty Jeshuan sovitustyön perusteella! Jo pelastettuina saamme nyt armon pohjalta vapaaehtoisesti noudattaa Jumalan täyttä tahtoa, joka on ilmoitettu Toorassa ja muualla Jumalan Sanassa (niiltä osin kuin se kuuluu meille pakanauskoville). Miksi? Jotta olisimme hänelle otolliset ja saisimme täyden palkan, ettemme olisi niitä jotka ansaitsevat lyöntejä (kts. alta Luuk.12:47).

Jumala rakastaa sinua ja haluaa siunata ja valmistaa sinua Taivasten Valtakuntaan. Tämä on prosessi, kukaan meistä ei ole vielä valmis (mutta ellet ole vielä aloittanutkaan eikö olisi jo aika?)

Tässä joitakin avainjakeita Raamatusta tukemaan tämän sivun sanomaa:

17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista (hebr. "Toorasta") katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
(Matt.5:17-19)
35. Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;
36. ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.
37. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.
38. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat.
39. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan.
40. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."
41. Niin Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?"
42. Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?
43. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
44. Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
45. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: 'Herrani tulo viivästyy', ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä,
46. niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille.
47. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.
48. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.
(Luuk. 12:35-48)

Raamatun opiskelu on valvomista

Uskovaisella ei voi olla muuta opin lähdettä kuin Jumalan Sana, Raamattu, siihen tukeutukaamme. Käytän tässä hyväksi havaittua Vanhaa 33/38 käännöstä. Raamatunkäännöksen pitää olla sanasta sanaan. Tiedäthän että "vuoden 1992 käännös" on liberaaliteologinen ekumeenis-katolinen väännös, ja käyttämällä sitä, tietäen totuuden, mielestäni osoitat hyväksymisesi Raamatun tahalliselle väärinkääntämiselle ja Suomen ev.lut. kirkon luopumukselle yleensä. Todellinen murheenkryyni on myös se että emme aina ymmärrä sanan historiallista, uskonnollista ja kulttuurillista asiayhteyttä, vaan irroitamme jakeita asiayhteydestään ja tulkitsemme jakeita jo joskus vuosisatoja harhaan menneen kristillisen teologian mukaan, sen sijaan että hakisimme oikeaa tulkintaa sen ajan juutalaisesta ajattelutavasta. Tämä onkin johtanut joihinkin hyvin vakaviin harhaoppeihin Jumalan seurakunnassa, joita haluan tuoda esiin tässä artikkelissa.

Käsi sydämelle, Luemmeko Raamattua päivittäin? "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!"(Ps.1) Meidän tulisi rakastua Jumalan sanaan ja tuntea se läpikotaisin, koska se on yliluonnollista sanaa, tehden työtä meissä ja totuuden tunteminen on ainoa keino varjeltua väärältä opetukselta.


Valhekristinuskon uhreja marssilla.

Vauva liitetään porttokirkkoon.

Ymmärrys Jumalan seurakunnasta

Jumalan seurakunta, Jeshua Messiaan ruumis, ei ole sidottu ihmisten luomiin tunnustuskunta-rajoihin, vaan jokaisessa kansassa ja tunnustuskunnassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.

Meidän on ymmärrettävä että maailmassa vaikuttaa ns. "kirkkoisistä" lähtien, massiivinen Babylonian/Laodikean valhekristinusko, ja sana "kristitty" on pahasti tahraantunut (katolisen kirkon verinen historia, Adolf Hitler, George W. Bush, jne.), sen takia olisikin parempi käyttää meistä raamattu-uskollisista nimitystä "messiaaninen" (Apt.11:26 voidaan kääntää myös näin). Kuka tahansa voi sanoa olevansa uskovainen, kristitty tai vaikka messiaaninen, tämä ei kuitenkaan merkitse mitään, vaan aito usko näkyy heti teoissa, uskova on se joka tekee Jumalan tahdon joka on ilmoitettu Jumalan Sanassa, ja ei elä synnissä.(Avaa tästä Pelastavan uskon tunnusmerkit)

Tämä valhekristinusko on Ilm.17 ja 18. luvuissa mainittu, hengellistä haureutta harjoittava, suuri portto, hybridi-uskonto, jossa on monia opetuksia Jeshua Messiaalta, mutta myös Babylonian pakanuudesta. Sen tärkeimmät tuntomerkit ovat auringon palvontaan liittyvien päivien ja juhlien vietto Raamatun päivien ja juhlien sijaan, pelastuminen sakramenttien kautta ja korvausteologinen ajattelu. Tämä väärä uskonto vaikuttaa kaikkialla kristinuskossa. Kuitenkin nyt, näinä lopun aikoina, Jumala tulee ennalleenasettamaan seurakuntansa, ja kutsuu siksi kansaansa lähtemään tästä väärästä valhekristinuskosta, ja palaamaan alkuseurakunnan apostoliseen uskoon. Miksi? "saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton" (Ef.5:27) ja jotta seurakunta, Juuda ja Efraim (kristityt), olisivat "yhtä" (Joh.17:20-23)

Tulossa näillä sivuilla keväällä 2010 (arvio): "Baabelin valhekristinusko, kuvagalleria"

Nuhteeton ja pyhä elämä on valvomista.

Mitä synti on? "Jokainen, joka tekee synnin, rikkoo myös Tooraa vastaan, synti on Tooran rikkomus"(1.Joh.3:4 hepr. UT:n mukaan). Synti on siis rikkomista Jumalan lakia eli Tooraa vastaan.

"Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain (=Tooran) alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset."(Room.8:7)
Kysymys: Miksi lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Koska se ei alistu Tooran alle. Jos siis emme alistu, teemme syntiä ja olemme Jumalan vihollisia ja "tunkeudumme Taivasten Valtakuntaan väkisin" (Luuk.16:16) valhearmoon pitäytyen, tehden väkivaltaa Jumalan Tooralle.

Rakas ystävä, haluatko olla Jumalalle otollinen? Rakastatko Herraa Jeshuaa? Ala Uuden Liiton hengessä, armon pohjalta ja vapaaehtoisesti noudattamaan täyttä Jumalan tahtoa, kirkkokuntasi perinnäissääntöjen sijasta! Näin vältät tekemästä tahallista syntiä ja saat täyden palkan taivaissa. Kuitenkin, on muistettava että kukaan ei pysty elämään synnittä omassa voimassaan, syntiä kun on paitsi Jumalan käskyjen rikkominen käytännössä, myös rikkominen ajatuksissa ja "tekemättä jättäminen". Hyvä uutinen on se, että Jeshua täytti lain puolestamme täydellisesti, siksi meiltä ei vaadita täydellisyyttä, kts. Miksi kaikki hauska on kielletty?, Jumala on laupias ja armahtavainen, jos joskus lankeat, et joudu helvettiin. Tärkeää on sydämen halu elää ja palvella Hänessä ja Hänelle. Elämä Jeshuassa ei kahlitse, vaan on iloista ja vapautunutta, pelko on poissa, ihmisellä on rauha, elämällä on tarkoitus!

Tässä alkuperäinen lista Jumalan kymmenestä käskystä 2.Moos.20:n mukaan, ja niihin liittyviä kommentteja. Kymmenen käskyä ovat erityisiä siksi, että ne ovat ainoat, jotka Jumala, Jahve, kirjoitti omakätisesti kivitauluihin. Ne ovat ikuisia, elämää suojelevia, peruskäskyjä joita ei missään tapauksessa voi ihminen purkaa. (Tässä hyvä artikkeli aiheesta.) Rooman porttokirkko ja siihen liittyneet kirkot ovat väärentäneet nämä käskyt räikeällä tavalla; 2. käsky on poistettu ja 10. käsky on jaettu kahtia, sekä seitsemännen päivän sapatti on siirretty viikon ensimmäiseen päivään. Katso vaikka ev.lut katekismus ja vertaa Raamattuun:

Käskyt 1-4 ovat "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi."

Käskyt 5-10 ovat "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi."

1. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

Kolminaisuuden harhaoppi (lähde: Weijo Lindroos Jeesus-on-herra sivustolla)
300 –luvulla valmistui uusi määritelmä Jumalasta: ”kolmiyhteinen Jumala”. Alkuseurakunta ei tuntenut sellaista oppia. Sen tähden Raamatussa ei ole siitä mainintaa. Kirkkoisä Tertullianus teki käsitteestä tunnetun jo 200 –luvulla jKr.. Myöhemmin kirkkoisä Athanasius Suuri muotoili kolminaisuusoppia näin: ”…että me yhtä Jumalaa kolminaisuudessa ja kolminaisuutta yhdessä jumaluudessa kunnioitamme… Ja tässä kolminaisuudessa ei ole yksikään persoona ollut ennen eikä jälkeen toistaan, eikä yksikään ole toistaan suurempi eikä vähempi.” Tuo on vastoin Raamatun ilmoitusta. Raamattu sanoo, että JUMALA ON YKSI.
Kun Jeshualta kysyttiin, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä, sanoi Hän: ”Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa…” (Mark. 12:29). Hän ei ole kolme.
Raamatun kokonaisilmoitus ei tue kolminaisuusopin ajatusta esim., että Jeshua on suuruudessaan yhdenvertainen Isän kanssa. Jeshuan selkeä opetus on, että ”Isä on minua suurempi”. Edellinen Jeshuan lausuma selvenee kun ajattelen, että Isä Jumala on enemmän kuin Jeshua. ”Sillä Hän (Jeesus) sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä Ylhäisimmältä Kirkkaudelta tuli Hänelle tämä ääni: Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt” (2 Piet. 1:17).
Raamattu opettaa siis, että ISÄ JUMALA ON ENEMMÄN KUIN JESHUA! Hän on Raamatun ilmoittama "YKSI JUMALA".
Kolminaisuusoppi vietiin läpi koko silloisessa kristikunnassa joka jo ennestään oli luopunut apostolisesta uskosta ja opista. Näin Paavalin ennustama suuri luopumus edistyi (2 Tes.2:3).
Ekumeeniset, luopiokristillisyyden kirkolliskokoukset olivat jo Nikeassa 325 jKr. ja 381 jKr. Konstantinopolissa. Näissä kokouksissa mm. kolminaisuusopista kehiteltiin autuuttava oppi, jota ei saanut arvostella. - ”Harhaopille on yleensä tunnusomaista, ettei sitä saa arvostella”, kuten monet ovat todenneet.
Kolminaisuusoppi perustuu ihmisjärkeilyn virhetulkintoihin. Meidän kaikkien ”selittelijöiden” on oltava erittäin varovaisia, ettei selityksemme johda ihmisiä vieraiden jumalien ja henkien vaikutukseen.
On ihmeteltävää, että kolminaisuusoppi on päässyt tunkeutumaan elävässä uskossa olevienkin elämään. Asia on niin huolimatta siitä, että uskossa olevat yleensä tunnustavat uskovansa Raamattuun ainoana opin lähteenä. Kuitenkin jokainen asioita tutkinut tietää, että kolminaisuusoppi on kirkkoisien kehittämä ja Raamatun ulkopuolella syntynyt ihmisoppi, asiapaperi, joka on asetettu Raamatun rinnalle.
Kolminaisuusoppi on siis yksiselitteisesti osoittautunut Raamatulle vieraaksi ja apostolisen ajan jälkeen syntyneeksi uudeksi opiksi. Kolminaisuusoppi on olemukseltaan vastoin Ilm. 22:18-19 opetusta. Olisiko siinäkin päässyt valtaan tuo kuuluisa ”Keisarin uudet vaatteet” –ilmiö? = Korkea-arvoinen uskonnollinen henkilö (esim. paavi) on sanonut, ettei kyseistä oppia saa arvostella, muuten joutuu helvettiin. Sellaisen lausuman edessä kristityt ovat vavisseet, ja ovat apostolisen uskon sijasta valinneet kirkkoisien keksimän kolminaisuusopin.
Tällaisten kysymysten selvittelyssä tarvitaan nöyryyttä.
Jumala sanookin profeetan kautta: ”Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun Sanani edessä” (Jes. 66:2). – Jeshua sanoo: ”…Isä on minua suurempi” (Joh.14:28). Kolminaisuusoppi sanoo: ”…ei yksikään ole toistaan suurempi.” Ne ovat selkeästi toisensa pois sulkevia väittämiä.

HUOM! En tue Branhamilaisuutta tai Jeesus-yksin oppia, ja väitä että Jumalan kolminaisuus olisi täysin harhaoppi. Raamatun kokonaisilmoitus asiasta ei ole täysin selvä. Jumala on kyllä yksi, mutta tunnustan että en tiedä tarkalleen miten. Tässä on hyvä selvitys aiheesta, näin minäkin uskon.

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
Tämän käskyn katolinen kirkko poisti, ja sen tytärkirkot jättävät sen myös pois (kts. ev.lut. katekismus). Me uskovat emme voi polvistua kuvien tai patsaiden edessä.

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä (=lauantai) on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän (=7.päivä, lauantai) ja pyhitti sen.

Sunnuntai-harhaoppi
Kristittyjen sunnuntain (1.päivä) vietto ei perustu raamatulliselle teologialle eikä apostoliselle arvovallalle vaan myöhemmille sen syntyyn vaikuttaneille tekijöille. Ensimmäiset viitteet sunnuntaista ovat Barnabaan kirjeestä, keisari Hadrianuksen ajalta v. 117-138 (lähteenä käytetty Samuele Bacchiocchin "A Historical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity" väitöskirjatyötä Rooman Pontificia Universitas Gregoriana-yliopistossa).
Jos olet kristitty, joka perustaa uskonsa ja käytäntönsä yksinomaan Raamatulle, uskonpuhdistuksen sola Scriptura -periaatteen mukaisesti, sunnuntain viettäminen Herran Päivänä kirkon tradition mukaisesti ilman Raamatun arvovaltaa muodostaa paradoksaalisen ongelman. Oman vakaumuksesi mukaanhan sinun tulisi johdonmukaisesti pitää lauantaita sapattina.
Ei ole samantekevää minkä päivän pyhitämme Herralle, sapattikysymys on ratkaiseva messiaanisten juutalaisten ja pakanauskovien Jumalan tahdon mukaisessa yhdeksi tulemisessa.
Jos Herra on puhunut sinulle/ puhuu sinulle nyt tämän artikkelin kautta alkuperäisen raamatullisen 7. päivän eli sapatin (= pe illasta la iltaan) pyhittämisestä, niin jos et sitä tee, se on sinulle tottelemattomuuden syntiä (tulet ehkä saamaan "monia lyöntejä"), samoin kun jos et pyhitä mitään lepopäivää. Mielestäni meidän ei pitäisi hyväksyä suuren porton, katolisen kirkon, käyttöön ottamaa pakanallista sunnuntai-lepopäivää, vaan pidettävä kiinni Jumalan käskyistä ja pyhittää alkuseurakunnan ja Herramme Jeshuan esimerkin mukaisesti sapatti. Silloin kun Jumala pyhitti 7. päivän niin ei ollut juutalaisia, ei edes naista, oli vain Aatami ja kyllä me kaikki olemme Aatamin jälkeläisiä...(1.Moos.2:3). Mieti: Jos omistaisit yhden päivän viikossa kokonaan Jumalalle, se ehkä parantaisi Jumala-suhdettasi. Jumala janoaa lähempää suhdetta sinuun, koska Hän rakastaa sinua ja haluaa siunata sinua! Tämäkin käsky on meidän parhaaksemme!
Huomaa myös tämä: sunnuntain vieton puolustaminen vetoamalla "Jeesuksen ylösnousemuspäivään" on vailla pohjaa jo siitäkin syystä että, vastoin porttokirkon valhetta, Jeshua ristiinnaulittiin keskiviikkona klo 15, ja nousi kuolleista lauantai-iltana, klo 18 jälkeen (kolme päivää, kolme yötä), ei nykyisenä sunnuntaina (ja vaikka olisikin noussut sunnuntaina, se ei oikeuta muuttamaan Tooraa) Lue lisää seitsemännen päivän sapatista
täältä!

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
Meidän ei pidä milloinkaan unohtaa vanhempiamme eikä käyttäytyä epäkunnioittavasti heitä kohtaan, vaikka emme olisikaan heidän kanssaan aina samaa mieltä.

6. Älä tapa.
Abortti on julma puolustuskyvyttomän lapsen murha jota emme voi hyväksyä.

7. Älä tee huorin.
Meidän uskovien ei pitäisi elää avoliitossa, harrastaa esiaviollista tai avioliiton ulkopuolista seksiä tai katsella pornoa. Se on haureuden syntiä ja koukuttaa meitä, ja tämä synti estää pyhityselämän. Lue aiheesta lisää täältä.

8. Älä varasta.
Musiikin laiton kopioiminen, työpaikalta 'lainattu' kynä... Omatuntosi sanokoon missä menee raja.

Jumalalta varastaminen
Herra tekee meille jokaiselle tämän kysymyksen: "Riistääkö ihminen Jumalalta?" (Mal.3:8) Idea on "Etkö huomaa Ketä olet riistämässä? Luuletko että voit astua 'pankkiini', viedä minulta kaikki rahat ja että se ei tallentuisi 'videolle'? Malakian ajan ihmiset, tekeytyen tyhmäksi, kysyivät: "Missä asiassa me sinulta riistämme?" (jae 8b). Herra vastasi: "Kymmenyksissä" (lue jae 10) He käyttivät kymmenyksiä jotka kuuluivat Jumalalle omiin tarkoituksiinsa. Kukaan äiti ei rohkaise poikaansa kun hän on juuri varastanut hänet, sanoen: "Hyvin tehty, poikani, äitisi ymmärtää". Ei, kun poikasi varastaa sinulta jotakin, hoidat ongelman. Tämä on mitä Herra teki Israelilaisten kanssa Malakian aikana. Sanot: "Haluan Jumalan siunauksen mutta, miten saan sen?", ja Hän vastaa sinulle: "Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti."(Mal.3:10) Mitä Herra sanoo on: "Jos pelkäät, laita minut koetukselle. Älä odota kunnes olet maksanut verosi tai olet tehnyt ostokset. Anna minulle ensin 10% siitä mitä olen antanut sinulle, ja tarkkaile mitä tapahtuu. Takaan sinulle nämä kolme asiaa:
(1)Enemmän siunausta - "...avaan teille taivaan akkunat..."
(2)Enemmän suojelusta - "karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat" (kts. jae 11)
(3)Enemmän vaikutusvaltaa - "Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat" (kts. jae 12).
Moraalinen opetus: "Maksa kymmenykset, koska tarvitset siunaustani enemmän kuin Minä sinun rahojasi".

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

Tooran noudattamisesta

Yllä on tunnetuin osa Jumalan ilmestyksestä, Toorasta, mutta meidän on muistettava että Toora on yksikkö, emme voi ottaa sieltä vain haluamiamme osia, se on kokonaisuus. Joskus kuulee sellaista käsittämätöntä kristillistä opetusta että "jos alat täyttämään Mooseksen lakia, sinun on täytettävä kaikki 613 käskyä...". Kommentti on järjetön! Vaikka hakisi pelastusta lain noudattamisen kautta, kaikkia 613 käskyä ei tarvitsisi noudattaa! Raamattua lukeneina meidän kyllä tulisi tietää että Toorassa on käskyjä jotka ovat vain juutalaisille tai Israelissa asuville. Siinä on myös sääntöjä jotka ovat vain papeille, ja joitakin yksinomaan Ylipapille. Siinä on ohjeita miehille ja toisia naisille -- naimisissa oleville ja naimattomille (täydellistä listaa 613 käskystä ja niiden seurattavuudesta voi tarkastella täällä). Se jättää myös joustovaraa muutoksille jotka perustuvat Jumalan täydelliseen suunnitelmaan. LUE LISÄÄ SIVULTA Pitääkö kristityn noudattaa Lakia?
Jos Jeshuan seuraaja haluaa noudattaa Tooraa siinä ei pitäisi olla mitään erikoista, Jeshua tuli täyttämään Tooran, ei kumoamaan sitä. Minä ainakin rakastan ihan kaikkea Jumalan sanaa, ne kaikki, myös Mooseksen kirjat, on kirjoitettu meille opetukseksi Jumalasta ja Hänen tahtonsa mukaisesta elämästä ja ovat hyvin rikasta hengellistä ravintoa meille jotka uskomme. Perinteiset kirkkokunnat ovat menneet porttokirkon vanavedessä harhaan; kuten oli profetoitu, esim. Jeshuan vertauksessa hapatteesta (Matt.13:33), nainen eli porttokirkko, sekoittaa hapatetta eli väärää oppia, kolmeen vakallista jauhoja ja koko taikina eli seurakunta, saastuu tällä porttokirkon väärällä opilla. Todellisuudessa "Uusi Testamentti" ei siis missään vaiheessa kumoa Tooraa, ainoastaan pappeus (Hepr.10:9b) ja uhri- ja temppelipalvelus-säännöt (Ef.2:15) muuttuivat.
Jerusalemin apostolit ja vanhimmat määräsivät meille pakanoille:

"Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa (ympärileikkauksella) niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta (Näiden neljän peruskäskyn noudattaminen on minimitaso, jota pakanauskovien tulee noudattaa heti uskoontulostaan lähtien). Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina."(Apt.15:20-21) (Tämä tarkoittaa sitä että vähitellen, ajan kanssa, tulee pakanauskovatkin opettaa pitämään kaikki, mitä Jeshua käski opetuslastensa pitää.)
Painotan sitä että Uudessa Liitossa usko ja käskyjen noudattaminen kulkevat käsi kädessä, ihmisen ei missään tapauksessa tarvitse noudattaa käskyjä "ensin, pelastuakseen", tai yleensäkään noudattaa mitään Jumalan Sanaa vain ulkonaisesti. Emme kuitenkaan voi rikkoa Jumalan Sanaa vastaan tietoisesti, syyllistymättä syntiin. Paavali kirjoittaa että "kaikki mikä ei tapahdu uskosta, on syntiä" (Room.14:23). Jos olemme saavuttaneet uskovan täysi-ikäisyyden ja haluamme todella "tulla täydellisiksi" ja näin seurata Jeshuaa (ja välttää tulevat lyönnit), meidän tulisi jo pelastettuina (Huom! siis ei siksi että pelastuisimme!), vapaaehtoisesti, Uuden Liiton hengessä, vähintäänkin viettää porttokirkon pakanajuhlien (saturnalia-joulun, ja Astarte-pääsiäisen) sijasta Raamatun juhlia, ja noudattaa Raamatullista ruokavaliota (ainakin puhtaiden ja epäpuhtaiden eläinten osalta, jotka olivat tiedossa jo Nooan aikoina, ennen "lakia", kts. 1.Moos.7:2). Jesajan Kirjasta (Jes.66:17,23) voimme nähdä että Uudessa Maassa, johon olemme matkalla ja jossa kaikki on asetettu kohdalleen, näitä noudatetaan.


Raamatullinen kaste.

Uskon kuuliaisuus kastekysymyksessä

"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."(Mark.16:16)

Onhan sinutkin kastettu, raamatullisella uskovien kasteella, upottamalla? Babylonian uskonnon vauvakaste ei ole Jumalasta, vaan Mithran-palvonta uskonnosta. On totta että pelastus ei riipu upotuskasteesta eikä se myöskään takaa pelastusta mutta se on Jeshuan käsky. Maanpäällisen toimintansa päättyessä Kristus antoi näet opetuslapsilleen käskyn: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (huomaa yksikkö) ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa" (Matt.- 28:19,20).
Tässä käskyssään Kristus osoitti selvästi, että hän vaati kastetta niiltä, jotka halusivat liittyä hänen seurakuntaansa, hänen hengelliseen valtakuntaansa. Kun Pyhä Henki johti ihmisiä parannukseen ja vastaanottamaan Jeshuan omaksi Vapahtajakseen, heidät tuli kastaa Jeshuan nimessä (ei "Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen", lisätietoja Totuus raamatullisesta kasteesta). Kaste osoittaisi, että he olivat astuneet henkilökohtaiseen suhteeseen Kristuksen kanssa ja olivat sitoutuneet elämään sopusoinnussa hänen armon valtakuntansa periaatteiden kanssa. (Lue lisää täältä.)
Jos vastustat uskovien kastetta niin millä perusteella voit väittää uskovasi? Petät vain itseäsi, aito usko tuo aina uskon kuuliaisuuden.

Pelastuksen ymmärtäminen

"...joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."

Pelastus on Jumalan teko. Kukaan ei voi tulla Jeshuan tykö, ellei Isä Jumala ensin vedä häntä Henkensä kautta (Joh.6:44), saaden aikaan ihmisessä synnintuntoa ja totista parannuksen tekoa. Raamatun mukaan Jumala antaa ihmisen elämään 2-3 etsikkoaikaa, jolloin Jeshua seisoo sydämemme ovella ja kolkuttaa, ja jos silloin joku kuulee Hänen äänensä ja avaa, niin hän pelastuu. Tuntuu että tätä eivät kaikki "kristityt" tiedä, vaan yleisesti luullaan (vauva)kasteen, omissa silmissä synnittömän elämän, syntisen rukouksen toistamisen, tms. riittävän...

Pysyminen uskovien yhteydessä

Käymmekö seurakunnan kokouksissa? "älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän."(Hebr.19:25) Täydellistä seurakuntaa ei ole, emme voi käyttää sitä tekosyynä, asia ei kuitenkaan ole vain niin että "katso Herraan, älä ihmisiin", sillä Jumala varoittaa meitä kuulumasta lopunaikojen porttokirkkoon (Ilm.18:4), joten ei ole yhdentekevää mihin kuulumme tai missä kokouksissa käymme. Jos seurakuntamme harjoittaa ekumeniaa Rooman kirkon tai muiden antikristillisten kirkkojen kanssa, tai opettaa tärkeissä kysymyksissä Raamattua vastaan, siitä on erottava, muuten on vaarana että joudumme tuomion alle. Meidän ei myöskään pitäisi olla seurakunnassamme vain "penkinlämmittäjiä", vaan palvella siellä lahjoillamme ja osallistua Kristuksen ruumiin rakentamiseen mahdollisuuksien mukaan.

Näinä lopun aikoina, kun kirkkokuntien luopumus on paha ja vainot alkavat, seurakunta kokoontuu ennen kaikkea kodeissa, niinkuin oli alussa. Kodissa kokoontuva seurakunta on raamatullinen. Muista myös yleinen pappeus. Ajattelun seurakunnasta "rakennuksena" tulisi loppua, seurakunta ovat ihmiset.

Totuus evankelisista seurakunnista

Kuulutko Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon? Mielestäni siitä pitäisi ehdottomasti erota. Kyseinen kirkko lakkasi olemasta kristillinen 7.5.1998 kirkolliskokouksen hyväksyessä katolisten kanssa Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta (myös vauvakastetta harjoittava Suomen metodistikirkko on allekirjoittanut tämän vuonna 2006). Vakavien teologisten harhaoppien lisäksi se (ev.lut) mm. veljeilee Suuren Porton, roomalaiskatolisen kirkon kanssa ja vainoaa uskovaisia (esim. Markku Koiviston tapaus).

Aktiivinen rukouselämä

Rukoilemmeko? Tämä on kriittinen kysymys, sillä rukoilu on kaikki kaikessa! Jos emme rukoile, olemme tekopyhiä. Rukoilu on tärkeintä kristityn elämässä, koska vain sen kautta meillä on yhteys Isään. Jos emme rukoile, etäännymme Jumalasta ja se saattaa meidät vihollisen armoille, luopumukseen ja tuhoon.

Jos haluamme valvoa, meidän on opeteltava rukoilemaan päivittäin ja astuttava sisään hengelliseen sodankäyntiin. Ja jos olemme tosissamme, myös paastoamme säännöllisesti ja rukouksemme on hellittämätöntä. Näin voitamme pimeyden vallat tästä maasta ja meidän perheistä Jeshuan nimessä, ennen kuin on liian myöhäistä!

Tässä joitakin jakeita Raamatusta, koskien rukoilemista: Esim. "Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä." (Luuk.18:1)
"Rukoilkaa lakkaamatta."(1.Tess.5:17)
"Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta."(Ef.6:18)
"Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa"(Kol.4:2)

Jumalan kiittäminen, ylistäminen ja palvonta lauluin ja sävelin

Ylistäminen ei ole pikkujuttu; Uudessa Liitossa ei enää uhrata eläinuhreja, vaan hengellisiä uhreja joista ylistys on yksi (Hebr.13:5). Se on tapa etsiä Herraa (Ps.22:27) ja tehokas hengellinen ase (Ps.149:6). Jeshua sanoi, että "Isä tahtoo todellisia palvojia, jotka palvovat häntä hengessä ja totuudessa." Ylistyksen ja palvonnan on oltava osa uskovan elämää, onhan se Pyhän Hengen hedelmä ja ennenkaikkea Jumalan tahto, katso esim. PSALMI 150.
Laulaminen ja soittaminen on hyvä ja raamatullinen keino ylistää ja palvoa Jumalaa, mutta se ei ole ainoa. Emme kaikki ole musikaalisia, silti, olisi hienoa jos voisimme laulaa Herralle sydämemme kiitollisuudesta. Pohdin kristillisen musiikin ongelmia edempänä.

Maailmasta erottautuminen, pyhityselämä

"Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle." (2.Kor.10:5)

"Te avionrikkojat (hengellisen haureuden harjoittajat), ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen." (Jaak.4:4)

Tämä on kompastuskivenä monelle lopunajan uskovalle, se on usein juuri tämä joka erottaa aidot uudestisyntyneet kristityt valhearmoon pitäytyvistä kahden tien kulkijoista. Jos kuulut tähän ryhmään, nyt on aika tehdä parannus!

Näemme omin silmin että lopunaikojen yhteiskunta on paha, Jumalan sanasta on luovuttu. Sen kulttuuri on lihallista, synti on hyväksyttävää ja ihmiset etsivät vain tyydytystä lihalleen. Meidän uskovien pitäisi ymmärtää olla menemättä kaikkiin maailman villityksiin mukaan. Sen sijaan, meidän tulisi "tutkia mikä on Herralle mieleistä"(Ef.5:10). Tämä tehdään tutkimalla ennakkoluulottomasti Jumalan Sanaa. Meidän ei yleensäkään koskaan pitäisi toimia omien lihallisten mieltymystemme mukaan, vaan totuttaa aistimme pitämään Herralle mieleisistä asioista, sillä Jumalan edessä omat mielipiteemme ja makutottumuksemme ovat vailla arvoa. Tässä tarvitaan nöyryyttä, ylpeys ja itsekkyys vievät vain tuhoon.
Epätäydellisenä ihmisenä yritän tässä nimetä sielunvihollisen käyttämiä keinoja jotka voivat toimia instrumentteina joilla meitä sidotaan jotta emme etsisi Jumalaa, ja jotta maailmallinen saasta pysyisi mielessämme ja muovaisi meistä syntisemmän, ja tätä kautta luopuisimme elävästä Jumalasta ja menettäisimme pelastuksen, me ja perhekuntamme, antamamme huonon todistuksen kautta. Rakas ystävä, toivon että en tässä loukkaa tunteitasi ja että voisit ottaaa tämän hengellisen kehoituksen sanan nöyrästi vastaan, ilman että vihaisit minua.

Miten voi olla yhtä aikaa sekä "maailmassa" että Herrassa? Sana sanoo "Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen." (Jaak.4:4) ja "Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mika maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta."(1.Joh.2:15)
Maailma, cosmos (kreikkaa), on se "systeemi" mikä maailmassa on, entä
Mitä on "lihan himo" ellei sitä että annetaan omille haluille valta. Gal:5:19-21 listaa lihan tekoina nämä: "haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset". Kaikki me olemme syyllisiä näihin, juuri sen vuoksi Jeshua kuoli puolestamme. Jumala on laupias ja armahtavainen, ja antaa voiman päästä irti näistä, jos todella haluamme sitä.
Mitä on "silmäin pyyntö" ellei elokuvia, rikkauksia kuten koruja jne., muotia, pornografiaa, arvotauluja yms.
Mitä on "elämän korskeus" ellei hieno auto ja talo, kesämökki, ylelliset lomamatkat, hyvä työ ja status, rahan syytäminen muotivaatteisiin, rahan jemmaaminen pankkitilillä, kunnia ja maine, ensimmäisessä rivissä oopperan ensi-illassa, aition vuokraaminen jääkiekkokatsomosta, shamppanja-illalliset, Picasson taulu seinällä, politiikka ja punaiset matot, nimi lehdessä ja kaikenlainen luxus.
(Mielestäni uskovainen voi olla (eri asia on haluaako hän, ja onko tällainen uskovainen kovinkaan esimerkillinen...) rikas, pukeutua muodikkaasti, käydä lomamatkoilla, yms. nämä eivät ole syntiä! Kysymys on siitä missä meidän sydämemme on.)

Katselemisen ja kuuntelemisen koetus

Puhutaanpa nyt hieman käsitteestä nimeltä "viihdesaasta". Tämän termin sisälle kuuluu kaikki ihmisen viihdyttämiseen tähtäävä epäterve musiikki, elokuva, televisio-ohjelma, näytelmä, peli, urheilu, ja nettisisältö. Yksi maailmallisen ihmisen, tai hengellisen lapsen, tuntomerkeistä on se, että hän etsii vain viihdettä, sen sijaan että etsisi viisautta. Näinä lopun aikoina ihmistä viihdyttämään on syntynyt massiivinen viihdeteollisuus, jonka hedelmiä tämän päivän sensuaaliset, piittamattomat, kovasydämiset ihmiset surullisella tavalla ovat.
Hengellistä kasvua ja valvomista ajatellen, on erittäin vakava virhe olla kiinnittämättä huomiota siihen mitä katselemme ja kuuntelemme. Paavali kirjoitti "Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää." (Gal.6:7-8) Lihaan kylväminen on sitä kun ruokimme meissä olevaa lihallisuutta katselemalla ja kuuntelemalla lihallista/sensuaalista/sielullista viihdettä, kun samaan aikaan jätämme Henkeen kylvämisen vähälle, tai lyömme sen täysin laimin.

Väärän musiikin turmiollinen vaikutus

Musiikki on tärkeä osa keskivertoihmisen käyttämää viihdettä, ja siitä, mukaanlukien kristillisestä musiikista, on muodostunut joillekin este pyhityselämälle, vaikka he eivät itse sitä tajuakaan. Olen kuunnellut yhdysvaltalaisen musiikin teorian asiantuntijan Dr. Frank Garlockin saarnoja, ja vaikka en ole hänen kanssaan kaikesta samaa mieltä, olen vakuuttunut että musiikki on kieli ja kaikki musiikki ei suinkaan ole neutraalia, vaan lopunaikoina on syntynyt musiikkityylejä jotka ovat hyvin demonisia. Näistä merkittävin on rock -musiikki, mukaanlukien ns. kristillinen rockmusiikki (samaan kategoriaan voi laskea kaiken lihaa stimuloivan pop, r&b, tekno, dance, trance, jazz, blues, salsa, merengue, jne. maallisen musiikin).
Musiikilla on valtava voima. Näemme kuinka rock-musiikki (tai jokin muu edellämainituista uusista musiikkityyleistä) ja siihen kuuluva kulttuuri ovat ottaneet hallintaansa kokonaisen sukupolven, muovaten ihmisten elämäntyyliä, asenteita ja koko yhdyskuntaa. Muutos on ollut vain ja ainoastaan moraalia ja Raamatullisia arvoja rappeuttavaa. Vapaasta seksistä, humalahakuisesta alkoholinjuonnista, tupakoinnista, huumeiden käytöstä, avioeroista, sitoutumattomuudesta, kansalaistottelemattomuudesta, ihmispalvonnasta yms. Jumalan Sanan vastaisesta toiminnasta on tullut yleisesti hyväksyttyä. Nyt valtavirran, etenkin USAsta tuleva, "kristillinen" musiikki, tai "gospel", ponnistaa tältä samalta pohjalta, edustaen näitä samoja maallisia lihaa stimuloivia lopun ajan musiikkityylejä. Musiikista, mukaanlukien kristillisestä musiikista, on muodostunut todellinen miljoonabisnes (ainakin tuolla maailmalla). Kristillisiä levyjä mainostetaan ja myydään usein kuin maallista musiikkia, on grammyjä ja showta, ja sama ympäripyöreä gospelmusiikki menee niin katoliselle kuin protestantillekin. Sanon sen suoraan, minusta tällainen edustaa luopumusta ja on täysin Raamatun vastaista!


"they sold their souls for rock n roll" video (englanniksi)

En osaa enkä halua vetää tässä tiukkoja rajoja sille mikä musiikki on oikein ja mikä väärin, se tuskin olisi Jumalan tahdon mukaistakaan. Oikeanlainenkaan ylistysmusiikki ei välttämättä miellytä Jumalaa, jos sen esittäjällä on vääryys sydämessään. Sen sijaan, on joitakin hyvin lihallisia musiikkityylejä, sellaisia kuten reggaeton, sekä rock-musiikin raskaimpia alalajeja joista voimme sanoa suoraan, että sellaisen musiikin kuuntelu, oli siinä kristilliset sanat tai ei, on "lihaan kylvämistä", ja se on osaltaan pitämässä meitä lihallisina. Se, onko musiikki vahingollista riippuu myös menneisyydestämme; jos olemme ennen uskoontuloamme tehneet syntiä jonkun musiikin tahdissa, vihollinen varmasti käyttää sitä musiikkia tuodakseen ikävät muistot mieleen, ja tunnemme itsemme taas niin syntisiksi. Ei siis ole ihme jos emme mene eteenpäin pyhityksessä ja pysymme niin lihallisina. Jos haluamme todella valvoa ja mennä uskossa eteenpäin, meidän tulisi luopua kaikesta mikä meitä sitoo, myös musiikista. Jos haluamme elää pyhää elämää, meidän ei pitäisi tahallaan (joskus se on väistämätöntä, esim. työpaikalla) ainakaan altistaa itseämme maalliselle hitti/rock/iskelmä tms. musiikille. Muutenkin jatkuva musiikin pakkokuuntelu, ettei kestä hiljaisuutta hetkeäkään, tai että jalka kokoajan hakkaa rytmiä on merkki riippuvuudesta ja mahdollisesti muista ongelmista hengellisellä puolella. Ei Jumalan rauha ole tätä, meidän on vieroitettava itsemme musiikin kuuntelusta.

Tiedän kokemuksesta että omien makumieltymysten vaihtaminen on vaikea ja hidas prosessi, mutta se on mahdollista. Kysymys on paljolti tottumisesta. Itse olin nuorena todella kova goa- ja hardtrance/tekno friikki, ja en olisi kuvitellut pystyväni luopumaan tuosta musiikista, enkä pystynytkään, tulin uskoon ja hukkasin heti, Jumalan armosta, levykokoelmani ulkomaanmatkalla ja en enää koskaan palannut kuuntelemaan sitä musiikkia josta olin ollut riippuvainen ja joka oli sitonut minua vuosien ajan, ja nyt jos vaikka kuulenkin sellaista musiikkia se on minulle yhdentekevää, se ei kiinnosta minua pätkän vertaa, Jumala on vaihtanut sydämeni ja sitä kautta kiinnostukseni kohteet, nyt tahdon palvella Häntä ainoastaan! Olen oppinut pitämään virsistä ja muusta rauhallisesta musiikista, mutta minulla on myös heikkouteni, saan kuitenkin olla Jumalan prosessissa ja uskon kilvoittelussa, ja toivon että me kaikki olisimme, että oppisimme tuntemaan "mikä on Herralle mieleistä" ja ojentautumaan sen mukaan, koska emmehän tahdo kulkea missään oman tahtomme tietä ja tehdä meissä asuvaa Pyhää Henkeä surulliseksi, emmehän?

Tässä hyviä Raamatun ohjeita kristilliselle musiikille englanniksi Bible Guide to Christian Music.

Tässä erittäin suositeltava artikkeli kristillisestä rock musiikista suomeksi: Fundamental Evangelistic Association: Kristillinen rock-musiikki,
tämäkin on hyvä Nykyinen kristillinen musiikki ja Rooman kirkko


Mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar?" Miten väkivaltaiset ja moraalittomat elokuvat sopivat pyhityselämään?

Elokuvien ja televisio-ohjelmien vaarat

On helppo sanoa että ”elokuvilla ei ole vaikutusta minuun, ne ovat vain harmitonta ajanvietettä” tai että ”niistä on jopa hyötyä, olen oppinut paljon niitä katselemalla”. Raskain sydämin totean nyt ja uskon todeksi että haluamme sitä tai emme, elokuvat muokkaavat ”sisäistä ihmistämme”, psyykettä; arvopohjaa, etiikkaa, moraalia, ajatusmaailmaa, käytöstapoja, puhetapaa, tunteita,... Jatkuvan moraalittoman toiminnan normaalina hyväksyttävänä toimintana esittäminen nakertaa omaa moraalikäsitystämme. Tunnettu faktahan on se että ”seura tekee kaltaisekseen”. Näin tapahtuu, jos vietät paljon aikaa moraalittomassa seurassa esim. vapaata seksiä, pettämistä, homoutta, alkoholi- ja tupakan käyttöä, tappamista, kiroilua, noituutta, ”väärää ajankäyttöä”, itsekkyyttä, ylpeyttä, piittaamattomuutta, rikoksia, valehtelua, julmuutta, itsetuhoisuutta, tms. -ihannoivien elokuvien seurassa (”ihannoiva” ei välttämättä kannusta näihin, mutta esittää niiden harjoittamisen ei tuomittavassa, hyväksyvässä, ilmapiirissä).

Tiedän että etenkin monet nykyajan nuoret katselevat valtavasti elokuvia. Niinpä, surullisella tavalla, monista heistä on tullut ”henkisesti järkkyneitä” ihmisiä, joiden arvomaailma ja maailmankuva perustuu elokuvien muovaamaan todellisuuteen. Jumala on kuitenkin kutsunut omansa pyhitykseen, tämä sanotaan selvästi Uudessa Testamentissa. Kukin uskoansa todeksi elävä kristitty voi miettiä itsekseen sopiiko moraalittomien elokuvien tai televisio-ohjelmien katselu pyhityselämään tai tähän kehoitukseen: ”Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” (1Kor.10:31) Jos ottaa pyhityselämän tosissaan, se ei ole lakihenkisyyttä, vaan aitoa kristinuskoa. Tottelevaisuus tuo siunausta. Jumalan tahdon tie on aina paras tie, armo ja rauha lisääntyvät sitä mukaa kun luovutamme elämäämme Hänelle.

Monet ateistit ovat vakuutelleet minulle että ihmisen ei tarvitse olla kristitty että hänellä olisi korkea moraali. Tämä on totta. Kenen tahansa, kristityn ja ei-kristityn olisi syytä välttää vahingollisia elokuvia. Jatkuva väkivallan katseleminen kovettaa sydämen. Elokuvat vaikuttavat uniin. Ne saavat ihmisen koukkuun. Haluatko sinä elää ”koukussa”, vai vapaana? Voiko joku tosissaan haluta tätä?! Valitsetko moraalittomuuden ja oman tahdon tien, vai valitsetko ikiaikaisen viisauden? On hyvä elää viisaasti, sillä jokainen joutuu tekemään tilin elämästään kaikkivaltiaan Jumalan edessä.

Muistuttaisin vielä että Hollywoodin elokuva- yhtiöt ja lähes kaikki mediayhtiöt ovat vapaamuurarien (yms.) ja sitä kautta Illuminatin kontrollissa? (Tässä mielenkiintoinen artikkeli aiheesta suomeksi) He tietoisesti hyökkäävät Jumalan Sanaa vastaan ja luovat pohjaa Antikristuksen ja Uuden Maailman Järjestyksen tulolle. Tämä ei ole leikin asia, taistelu Jumalan ja saatanan välillä on saamassa pian loppuhuipennuksensa, ja hyvät ystävät; me olemme siinä pelinappuloina!

Tietokone- ja playstation-pelit

Entäpä väkivaltaiset tietokonepelit? Ns. räiskintäpelit, tai rikollisuutta ja moraalittomuutta ihannoivat pelit, sellaiset kuin vieressä näkyvä, miten ne sopivat kristityn moraaliin? No eivät taatusti mitenkään. Minusta on mahdoton ajatus että Jeshuan seuraaja alentuisi, edes pelissä, tappamaan ja varastamaan. Tällainen ruokkisi vain lihaamme. Tiedäthän että vaikka olemmekin uskossa, pahuus on meissä kuin pieni siemen, ja jos ruokimme sitä, se kasvaa meissä? Jumala ei meitä ulos heitä, mutta entä jos itse päätämme kävellä ulos? Tämä "uloskävelykin" on prosessi, jos alamme tehdä kompromisseja ja oikeuttaa asioita elämässämme, eräänä päivänä, ehkä liian myöhään, huomaamme olevamme ulkopuolella, siellä missä ovat "koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät." (Ilm.22:15).

En uskoakseni turhaan tässä turise, näemmehän suuren joukon veljiä jotka kerran olivat keskuudessamme, ja nyt, Jumala tietää missä. Jos ymmärrämme tämän todellisuuden, meidän tehtävämme on varoittaa näistä vaaroista, kerran pelastettu ei ole aina pelastettu, näinä lopunaikoina saatana "eksyttää valitutkin, jos mahdollista" (kts. Matt.24:24). Jumala kyllä on uskollinen, se olemme me itse jotka teemme eksymisen mahdolliseksi omilla valinnoillamme! Seurakunnan luopumus on tosiasia, ainoa keino välttää se on valvoa.

Rahankäytön koetus

Käytänkö valtavasti rahaa esim. viihde-elektroniikan, auton, tai talon hankintaan, vaikka vähempikin riittäisi? Olemmeko unohtaneet että olemme muukalaisia maan päällä, kotimme on Jumalan luona?
Etsikäämme Mestarimme Jeshuan kehoituksen mukaan asioita joita ei "koi ja ruoste raiskaa ja mihin varkaat eivät murtaudu sisään ja varasta." Sydämemme ei pitäisi kiintyä maallisiin, Jeshua sanoi: "muistakaa Lootin vaimoa." (Luuk.17:32)

Ajankäytön koetus

Pystymmekö täysin kontrolloimaan tv:n katseluamme, tai nettisurffailuamme, vai ryöstääkö se meiltä ajan joka pitäisi omistaa Herralle, rukoiluun ja Sanan tutkimiseen? Meillä tulisi olla tarpeeksi itsekuria tehdä asiat tärkeysjärjestyksessä, varmistaa se että suhteemme Jumalaan on elämässämme aina 1. sijalla. Tv:stä, internetistä, peleistä yms. voi tulla epäjumala ja jos ne sitovat meitä, meidän olisi rohkeasti luovuttava niistä, ainakin siihen saakkaa kunnes meillä on tarpeeksi kypsyyttä kontrolloida ajankäyttöämme.

Meille annetun hengellisen ja fyysisen pääoman koetus

"Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään."(Luuk.12:48)
Usein ajattelemme että kun Jumala antaa meille jotakin, esim. vaurautta, aikaa, valtaa, armolahjoja, lahjakkuutta, kykyjä, taidollisuutta, sielun pelastuksen, uskovan kodin jossa saamme kasvaa ja oppia tuntemaan Jumalan, pitkää ikää, tms. kaikki päättyy siihen. Tämä on karmea harhaluulo, koska siitä vasta kaikki alkaa; miten hallinnoin tätä pääomaa, jonka Jumala on minulle armossaan suonut? Kunnioitanko sillä sen antajaa, Jumalaa, vai väheksynkö sitä? Käytänkö sen/sitä vain tyydyttääkseni omaa lihaani, vai annanko Jumalan Sanan johdattaa valintojani? Tämä on hyvin tärkeä kysymys.

Otetaanpa muutamia esimerkkejä; Jos meitä on siunattu taloudellisella hyvinvoinnilla, keräänkö omaisuutta vain itselleni, unohtaen köyhät uskonsisareni ja veljeni (varsinkin Israelissa), hätää kärsivät lähimmäiseni, ja evankeliumin julistuksen rahoittamisen, vai annanko osalleni tulleen siunauksen siunata muitakin, ja toteuttaa Jumalan tahtoa maanpäällä? Entä, olenko jatkuvasti vain vastaanottamassa opetusta (seurakunnassa), mutta en koskaan jaa tietojani läheisilleni, vaikka olisi mahdollisuus? Onko minulla paljon vapaa-aikaa? Tuhlaanko ajan turhanpäiväisyyksiin, unohtaen Jumalan kasvojen etsinnän? Soitanko hyvin jotakin instrumenttia, mutta vain itselleni? Mitä ikinä oletkaan saanut, anna sen tuoda kunniaa Jumalalle! Viimeisellä tuomiolla juuri tätä meiltä tullaan kysymään; miten käytimme "talenttimme"?

Jeshua sanoi: "Totisesti: kuka ikinä Jumalan valtakunnan tähden on luopunut kodistaan, vaimostaan tai veljistään, vanhemmistaan tai lapsistaan, hän saa jo tässä ajassa moninkertaisesti takaisin, ja tulevassa maailmassa ikuisen elämän."(Luuk. 18:29-30)
Tämä lupaus toteutuu (tai pitäisi toteutua Jumalan tahdon mukaisessa seurakunnassa) seurakuntaperheen kautta; meillä Jeshuan seuraajilla on maailmassa miljoonia äitejä, siskoja ja veljiä, ja olemme aina tervetulleita heidän koteihinsa ja käyttämään heidän omaisuuttaan. Tämän voisi laajentaa myös koskemaan luopumista esim. omistusasunnosta, autosta, työpaikasta, yliopisto-opinnoista, matka- tai jostain muusta suunnitelmasta, levykokoelmasta,... mistä ikinä luovummekaan Herran tähden, Herra arvostaa sitä, ja se auttaa meitä kasvamaan kohti Jeshuan kaltaisuutta.

Nyt tarvitaan uskoa, veljet. Herra tulee pian ja... "löytäneekö Hän (todellista) uskoa maanpäältä?"(Luuk.18:8) Muistathan että Hän "oksentaa penseät suustaan ulos"(Ilm.3:16)

Sydämen varjeleminen on valvomista

Raamattu varoittaa: "Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee." (Snl.4:23) Sydän viittaa mieleemme, ajatusten ja järjen keskuksena, mutta se pitää sisällään myös tunteet, tahdon, ja koko sisällisen ihmisemme.
Seuraavat jakeet kertovat miten tämä sydämen varjeleminen tapahtuu: 24. "Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys." Meidän identiteettimme on Kristus. Tämän pitäisi vaikuttaa meissä kokonaisvaltaisesti, niin että suumme sanat ja sydämemme ajatukset olisivat Hänelle kelvollisia (kts. Ps.19:15). Raamattu puhuu tästä paljon, esim. puheemme pitäisi olla aina "suloista, suolalla höystettyä"(Kol.4:6) ja Paavalin sanoja lainaten "minkään riettaan puheeen ei pitäisi lähteä suustamme, vaan ainoastaan sellaisen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat... Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana meistä." (Ef.4:29,31)
25. "Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu." Maailmallisten ihmisten silmät "ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä." Jos haluamme pitää sydämemme puhtaana, kuten jo sanottua, meidän ei pidä ruokkia itseämme katselemalla syntiä, eikä myöskään katsella taaksepäin menneisyyden epäonnistumisiin ja syntielämään jossa ehkä olimme ennen uskoontuloamme.
26. "Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat." Sydän vaikuttaa käytökseemme, jos sydämemme on varjeltu, vältymme impulsiivisilta tempauksilta joita sitten myöhemmin kadumme. Jos haluat onnea, panosta sinäkin sydämesi puhtauteen, "hyvä mieli (sydän) on kuin alituiset pidot" (Snl.15:15b).
27. "Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta." (Snl.4:24-27) Tekemämme valinnat heijastelevat sydämemme tilaa. On suurta viisautta varjella sydän, ja näin välttää lankeaminen ja luopumus ja pysyä uskollisesti tällä tiellä, tiellä jonka nimi on: Yeshua Hamashiach, Jeesus Messias.
Syntinen elämä ja maailma huvituksineen kovettavat ja paaduttavat juuri sydämen. Maailmallisille ihmisille tämä on pilkan aihe, mutta Jumala tietää mitä tekoa olemme, siksi Hän sanoo: "yli kaiken varottavan varjele sydämesi!", ja meidän tehtävä on totella, jos haluamme olla voittoisia.

"Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle." (2.Aik.16:9)
KING JAMES version: "...whose heart is perfect toward him.")

Jumala on luvannut "voimakkaasti auttaa meitä" jos meillä on "täydellinen" sydän Häntä kohtaan! Mieti, kuinka ihanaa tämä olisi! Asiamme sujuisivat, kaikki olisi mahdollista, siis mieti vähän! Ja parasta on että tämä on mahdollista!
Jumalalle täydellinen, ehyt sydän on Raamatun mukaan sellainen mikä on: kuuliainen, armollinen, nöyrä, etsii Jumalaa rukouksessa ja on herkkä Jumalan äänelle.
Daavid oli "Jumalan mielen mukainen mies", ota oppia hänestä. Hänkään ei ollut täydellinen, lankesi pahoihin synteihin kuten aviorikos ja murha, silti "Jumala voimakkaasti auttoi" Daavidia, kuten Salomonia, Danielia ja muita Jumalan miehiä ja naisia läpi historian.

Me Jeshuan seuraajat emme ole maailmasta, olemme ekklesia, uloskutsutut. Ehdotankin, että niinkuin morsian säästää itsensä sulhaselle, mekin säästäisimme sydämemme ja sielumme puhtaina Herralle. Emme menetä mitään jos jätämme tv:n ja elokuvien katselun, tai olemme menemättä muiden mukana sinne ja tänne; Jumalan todellisuus on paljon paljon ihmeellisempää kuin yksikään 3D-elokuva! Raamatun mukaan me tulemme tuomitsemaan enkeleitä! Tulemme elämään ikuisesti Uudessa Maassa enkelien, profeettojen, Mooseksen, Nooan, Daavidin, Paavalin, Stefanuksen ja muiden Pyhien kanssa, maassa, jossa mikään ei tule olemaan mahdotonta. Keskittykäämme siis rukoukseen, Sanan tutkimiseen ja Jumalan meille edeltäkäsin valmistamiin hyviin tekoihin ja evankeliumin eteenpäinviemiseen. Jeshua tulee pian ja... Olemmeko valmiit?!?!?!?

Uskossa valvomisen kehitys

Monesta Raamatun kohdasta selviää että monille oma "valvomattomuus" tulee Jeshuan tullessa yllätyksenä, esim. Jeshuan vertauksessa "kymmenestä neitsyestä" (Matt.25), vuorisaarnan päättävissä jakeissa "laittomuuden tekijöistä" Matt.7:21-23 ja Ilmestyskirjan Kirjeessä Sardekseen (Ilm.3). Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, voimme seurata uskomme kehitystä ja saada täydellisen varmuuden siitä että olemme elävässä uskossa ja pelastettuja, jos vain emme poikkea siltä tieltä. Analysoikaamme 2. Pietarin kirjettä, luvusta 1:

3. "Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään," Toisin sanoen, kun olemme uskossa (Pietari kirjoittaa uskoville) meidän ei pidä pyytää "jotakin lisää" (aivan kuin jotakin välttämätöntä puuttuisi) tullaksemme jumalisiksi, koska meillä on uudestisyntymän kautta jo kaikki mitä tarvitsemme elääksemme Jumalaa miellyttävää, jumalista, elämää.
4. "joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi" Kun sydämemme on puhdas ja saa päivittäin Jumalan Sanan väärentämätöntä maitoa, tulemme "Jumalan lupausten kautta jumalallisesta luonnosta osallisiksi" "ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee," Jumalaton viihdesaasta ja maailmassa vallitseva itsekkyys, materialismi ja kirkkojen hengellinen haureus edustavat tätä turmelusta ja voimme pelastua siitä jo tässä ajassa.
5. "niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja" (tai hyveitä), eli tehdä uskon tekoja. Toisin sanoen, meidän on käytettävä kaikkea voimaa, muistathan että yksi Sodoman ja Gomorran synneistä oli "huoleton lepo" (Hes.16:49), meitä uskovia ei todellakaan ole kutsuttu lepäämään laakereillamme. "avuissa ymmärtäväisyyttä," Kun pistämme käytäntöön oppimamme, saamme lisää ymmärrystä. Tämä pitää sisällään tarmokasta Jumalan Sanan opiskelua ja etsintää.
6. "ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä" Ymmärrys, tai Jumalan Sanan kautta saatu viisaus, auttaa meitä pitämään kurissa lihan himot, niin että ne eivät enää hallitse meitä vaan me hallitsemme niitä. ,"itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä," Tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä tai kestävyyttä jotta voimme tehdä sen mikä on oikein, ilman että lankeaisimme kiusauksiin tai luovuttaisimme koetusten tullessa. Kärsivällisyys on voima pysyä lujana ilman että antaisimme minkään horjuttaa. Se on meissä oleva avu joka voi kestää, ei vain alistumalla, vaan elävän toivon motivoimana. "kärsivällisyydessä jumalisuutta," Jumalisuus on Jumalan pelkoa, se on taitoa elää Jumalaa kunnioittaen, kuuliaisesti ja uskollisesti.
7. "jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta." (tai, rakkautta kaikkia kohtaan, agape-rakkautta, KJV: "charity", armeliaisuutta)
8. "Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa." Jos nämä avut kehittyvät ja edistyvät, kristitty ei ole hyödytön vaan hän tajuaa olevansa "osallinen jumalallisesta luonnosta". Jos näitä ominaisuuksia ei ole uskovan elämässä, on mahdotonta erottaa häntä synnintekijästä tai nimikristitystä.
9. "Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä." Jos ei ahkerasti etsi näitä hengellisiä ominaisuuksia tuottaa itselleen hengellisen muistinmenetyksen. Tällainen henkilö ei voi ymmärtää todellista hengellistä tilaansa ja siksi hänellä ei voi olla varmuutta pelastuksestaan. On mahdollista että hän on pelastettu ja tulee omistamaan jakeissa 3 ja 4 mainitut siunaukset, mutta ilman jakeissa 5-7 mainittuja Hengen ilmentymiä hän elää epäillen ja ilman rauhaa.
10. "Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi;" Tämä on se mihin Pietari tähtää jakeissa 5-9. Uskova joka tavoittelee näitä hengellisiä ominaisuuksia; avuja, ymmärrystä, itsehillintää, kärsivällisyyttä, veljellistä rakkautta ja rakkautta kaikkia kohtaan, kiitos niiden tuottaman hengellisen hedelmän, varmistaa itselleen että hän on kutsuttu ja valittu. "sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;" Kun kristitty janoaa elämäänsä näitä hengellisiä ominaisuuksia ja omistautuu ahkerasti siihen että hänen elämänsä olisi hyödyllinen ja hedelmällinen, hän ei lankea epäilykseen, epätoivoon, pelkoon tai kyseenalaistamiseen, vaan nauttii täysillä pelastusvarmuudesta. Hän valvoo.
11. "sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan." (2.Piet.1:3-10) Pietarin mainitsemalla tavalla elävässä uskossa oleva, uskollinen ja hedelmää tuottava ja valvova kristitty ei ainoastaan nauti eduista tässä ajassa, vaan hän saa mahtavan suuren palkan tulevassa maailmanajassa.

Emme kai taistele vain saavuttaaksemme minimin (pelastuksen), josta ei voi edes olla täysin varma? Eikö meidän pikemminkin pitäisi toimia Pietarin kautta puhuneen Pyhän Hengen kehoituksen mukaan, ja kaikella voimalla elää ja ahkeroida Jumalalle, ja näin saada varmuus siitä että emme ole luopumuksessa tai "neitsyitä, jotka unohtivat laittaa öljyä lamppuihinsa", vaan niitä jotka pelastuvat, ei nipin napin, vaan reilusti?!

Väkevä eksytys tulossa, ja on jo

Jeshua, puheessaan lopunajan merkeistä (Matt.24:3-44), mainitsee ensimmäisenä lopunajan merkkinä eksytyksen, sanoen: "Varokaa, ettei kukaan teitä eksytä!" (jae 3). Nousee vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja ja he eivät eksytä vain joitakin, vaan "monia" (jae 11), ja jos mahdollista, jopa "valitutkin" (jae 24). Hän antaa myös vihjeen mitä tämä eksytys pitää sisällään: "laittomuus (Toorattomuus) pääsee valtaan"...
Varoitan sinua rakas ystävä hyvin vakavasti: Me emme ole kukaan immuuneja tälle eksytykselle! Jos lyömme laimin henkilökohtaisen rukouselämämme ja/tai luovumme apostolisen uskon terveeltä pohjalta ja alamme seurata ihmisoppeja ja suvaita elämässämme tuota naista, Iisebeliä (Ilm.2:20) (harjoittaa hengellistä haureutta), olemme hyvin suuressa vaarassa! Raamattu kertoo, että ennen Herran päivää tapahtuu yleinen kirkkokuntien luopumus (2.Tess.2:3). Avaa silmäsi, se on jo täällä! Jumalan Sanan auktoriteetista on luovuttu! Muotojumalisen protestanttisuuden riveissä vaikuttaa syvän uneliaisuuden henki; Jeshua tulee pian mutta "he eivät tee valmistuksia ja toimi Hänen tahtonsa mukaan" (kts. Luuk. 12:47 sivun alussa). Vielä voimme tehdä parannuksen!

Meidän ei pidä pettää itseämme leikkimällä uskovaista, jos emme todella ole valmiit luopumaan kaikesta synnistä ja tekemään Taivaallisen Isämme tahtoa joka on selvästi ilmoitettu Hänen sanassaan. Vain me itse voimme estää pelastumisemme.

Tahdon rohkaista sinua lukemaan Raamattua ennakkoluulottomasti ja pysymään siinä opetuksessa. Älä juokse opettajien tai ihmeiden perässä. Pysy kestävänä loppuun asti, niin pian saamme nähdä kasvoista kasvoihin Kuninkaamme ja rakastetun Herramme Jeshuan. Siunausta!


Yksi lukuisista aikamme vääristä profeetoista/opettajista. Tyypillistä väärille opettajille on se että he eivät kerro synneistä parannuksen teon välttämättömyyttä eivätkä koko evankeliumia ja he tekevät vääriä lupauksia (ennen kaikkea maallisesta menestyksestä), ehtona siunauksille on rahan antaminen heille; motiivina on häpeällinen rahanhimo, he pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen (kts 1.Tim.6:5).


Tässä vielä joitakin kehoituksia Uudesta Testamentista:

"Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."(Room.12:1)

"Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä,..."(Ef.4:1-3) "Mutta minä kehoitan teitä, veljet,.. että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus."(1Kor.1:10) "Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte."(1Tess.4:1) "Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan."(1Tess.5:14) "Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,.."(1Tim.2:1)

"Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin,..."(Ilm.16:15) "Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."(Luuk.21:36) "Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä."(Matt.25:13) "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko."(Mark.14:38) "Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. "(Mark.13:33) "Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. "(Ilm.3:2) "Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä."(1Piet.5:8) "Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit."(1Tess.5:6) "Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa"(Kol.4:2) "Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä..."(Ef.6:18) "Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät."(1Kor.16:13) "Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään,..."(Snl.8:34)


Ole Radikaali Kristitty

2000-luvun Uskonpuhdistus:
95 TEESIÄ KRISTITTYJEN TILASTA

Totuus evankelisista seurakunnista

alkuun

SISÄLLYSLUETTELO
Vieraskirja